Saavutettavuus

Ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointi verkkosivustojen toteutuksessa.

Digitaalisesti saavutettavat verkkosivut

Et ehkä ole tietoinen saavutettavuushaasteista, joita käyttäjät kohtaavat käyttäessään verkkosivustoasi. Saatat kuitenkin huomata haasteet tuloksessasi ja olet mahdollisesti aikeissa joutua ongelmiin digipalvelulain vaatimusten kanssa.

Mikäli digipalvelulaki velvoittaa verkkosivustoasi noudattamaan saavutettavuusmääritelmiä (WCAG), olet oikeassa paikassa. Me voimme auttaa sinua rakentamaan saavutettavuusmääritelmien mukaisen verkkosivuston.

Mitä on saavutettavuus?

Digitaalisella saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkosivuja mahdollisimman vaivattomasti. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkosivujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Digipalvelulaki

Saavutettavuuteen velvoittava digipalvelulaki tuli Suomessa voimaan 1.4.2019, jonka mukaan digitaalisten palvelujen tarjoaminen velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia.

Valvova viranomainen

Suomessa saavutettavuutta valvoo Aluevalvontavirasto. Voit lukea tarkemmin saavutettavuudesta ja sen vaatimuksista Aluevalvontaviraston saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolta.

Investointi saavutettavuuteen mahdollistaa palvelusi monille sellaisille käyttäjille, jotka muutoin saatat poissulkea palveluittesi piiristä.